Avís Legal

Responsable Legal

Quatre Rodes S.C.P.
Nif/Cif: J64243769
Adreça: C/ Atlàntida, 13, CP. 08780 Pallejà (Barcelona)
Email de Contacte: quatrerodes@bosch-bcs.com
Tlf: 936631519
Dades Registrals::
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

Condicions d’Ús

Les presents condicions legals regulen l’ús permès d’aquesta pàgina web que Quatre Rodes S.C.P., posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. Si no està conforme amb aquestes condicions legals ha d’abandonar aquesta pàgina web.
L’Usuari s’obliga a usar la web, els serveis i els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita i en particular, haurà d’abstenir-se de:

 • Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts.
 • Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten.
 • Usar o instal·lar programes o dispositius capaços d’invalidar els controls o contrasenyes de seguretat, establerts per Quatre Rodes S.C.P. , estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o qualsevol dels seus usuaris.
 • Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa de Quatre Rodes S.C.P.
 • Efectuar còpies o versions de la pàgina web o el seu codi font, sense el consentiment exprés de Quatre Rodes S.C.P.
 • Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o la bona fe.

Exclusió de Responsabilitat

Quatre Rodes S.C.P. , no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l’usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. Quatre Rodes S.C.P. , ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l’estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l’usuari.
Quatre Rodes S.C.P. , no es fa responsable dels comentaris o opinions abocades pels usuaris. Si detecta algun contingut inadequat o que infringeixi la Llei o drets de tercers, pot comunicar-ho a la nostra adreça d’email

Registre d’Usuaris

L’accés i utilització de determinats apartats d’aquesta pàgina web, requereixen el previ registre com a usuari. No s’admet el registre d’usuaris menors d’edat. Quatre Rodes S.C.P. es reserva el dret a verificar la informació facilitada per l’usuari. Una vegada registrat a la nostra web, podrà a qualsevol moment accedir, modificar o cancel·lar les dades en el seu perfil d’usuari.
Quatre Rodes S.C.P. adverteix a l’usuari que podran ser rebutjades les peticions de registre realitzades de forma fraudulenta o en vulneració de normes o drets de tercers, podent a més ser donats de baixa com a usuaris si infringeixen les presents condicions legals o els advertiments i requeriments que els dirigeixi Quatre Rodes S.C.P. respecte a comportaments que vulnerin les polítiques i normes que regeixen aquesta pàgina web.
Els usuaris són responsables per qualsevol acció duta a terme amb el seu nom d’usuari o el seu compte. L’usuari és responsable de l’ús i confidencialitat de la seva contrasenya d’accés al seu compte, davant qualsevol sospita que la seguretat de la seva contrasenya ha estat compromesa haurà de procedir a modificar-la immediatament.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web de Quatre Rodes S.C.P. i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es compromet a no realitzar les següents conductes:

 • Suplantar identitats, proporcionar informació falsa o pertanyent a altres persones en el seu registre o perfil d’usuari.
 • Cedir a qualsevol persona física o jurídica, el nom d’usuari i la clau que tingui assignada l’usuari registrat.
 • Introduir continguts que vulnerin drets de propietat intel·lectual o industrial, incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o atemptatori contra drets de tercers.
 • Realitzar comentaris a la pàgina que insultin, calumniïn o faltin a la deguda consideració a altres usuaris registrats, membres de Quatre Rodes S.C.P. o tercers, així com utilitzar llenguatje groller i malsonant.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Quatre Rodes S.C.P. , dels seus proveïdors, usuaris o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Suprimir, eludir o manipular les mesures de seguretat implantades per Quatre Rodes S.C.P.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o continguts.

Enllaços

Quatre Rodes S.C.P. declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta Web. Quatre Rodes S.C.P. no controla ni exerceix cap tipus de supervisió sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.

Propietat Intel·lectual

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat de Quatre Rodes S.C.P., o disposa si escau, del permís per al seu ús i/o explotació.
Els usuaris d’aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina per al seu exclusiu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis. Qualsevol altra transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment de Quatre Rodes S.C.P.

Legislació i Jurisdicció

Aquesta pàgina web es troba sotmesa a la legislació Espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida de l’ús d’aquesta pàgina web, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona. Aquesta clàusula de submissió expressa als tribunals de la ciutat de Barcelona, no serà aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris de la web que segons la legislació vigent ostentin la condició de consumidors, en aquest cas ambdues parts estaran sotmesos a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de residència del consumidor.

Versió

Aquest Avís Legal és de data 12/11/2014 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.